ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ EUROTRAINING (Ελλάδα)

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Eurotraining είναι ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης εθνικής εμβέλειας, που εξειδικεύεται στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του  ICT, της Οικονομικής Διαχείρισης και του Τουρισμού. Ο οργανισμός έχει ως στόχο να ικανοποιήσει τις ανάγκες επιχειρήσεων, σωμάτων και οργανισμών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με το να ασχολείται με τις προοπτικές εξέλιξης στην αγορά και να αναβαθμίζει τα προσόντα και τις ικανότητες των σπουδαστών. 

Αυτό περιλαμβάνει τους ανέργους, τους ανθρώπους που μόλις ξεκίνησαν να εργάζονται, νέους και νεαρούς επιχειρηματίες, υπαλλήλους, άτομα με ειδικές ανάγκες, στελέχη επιχειρήσεων, αποφοίτους σχολείων και πανεπιστημίων και άλλων ενδιαφερόμενων.

Οι βασικές δραστηριότητες του οργανισμού είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (προγράμματα μικτής μάθησης με τη χρήση νέων τεχνολογιών), Συστήματα Διαχείρισης Εκπαίδευσης με βάση το διαδίκτυο, εκπαιδευτικά σεμινάρια διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και διεπιχειρηματικά εκπαιδευτικά σεμινάρια. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Eurotraining διαθέτει 3 υποκαταστήματα σε τρεις από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος), με αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξειδικευμένο εξοπλισμό για άτομα με ειδικές ανάγκες, βιβλιοθήκες με πρόσβαση στο διαδίκτυο, εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών και σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών διαδικασιών (ARGUS ERP).

Οι βασικοί στόχοι του εκπαιδευτικού οργανισμού Eurotraining είναι:

  • Απόκτηση και ανάπτυξη προσόντων και επαγγελματικών δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους,
  • Αναβάθμιση και συνεχής ενημέρωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ατόμων,
  • Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους νέους ανθρώπους,
  • Παροχή ενοποιημένης συμβουλευτικής και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.