EUROTRAINING EDUCATIONAL ORGANIZATION (Yunanistan)

Eurotraining, Girişimcilik, BİT, Finansal Yönetim ve Turizm sektörlerinde uzmanlaşmış, ulusal kapsamda bir Mesleki Eğitim Merkezidir.

Bu organizasyon, niteliklerini ve yeteneklerini geliştirmek isteyenlere, iş gücü potansiyelini göstererek, hem kamu hem de özel sektördeki işletmelerin, kurumların ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Buna işsiz insanlar, yeni çalışanlar, yeni ve genç girişimciler, çalışanlar, engelliler, işletme memurları, lise ve üniversitelerden mezunları ile diğer hedef grupları da sayılabilir.

Sağlanan temel faaliyetler; modern mesleki eğitim programları (BİT kullanarak öğrenmeyi kolaylaştıran), web tabanlı Öğrenme Yönetim Sistemleri, insan kaynakları, eğitim seminerleri ve girişimcilik eğitim seminerleridir.

Eurotraining, Yunanistan'ın (Atina, Selanik, Volos) üç ana şehrinde, derslikleri, BT Laboratuarları, engelliler için özel donanım, internet erişimi olan kütüphaneleri, çocuk bakım tesisleri ve eğitim görevlerini değerlendirme sistemi (ARGUS ERP) ile 3 değişik kuruluşa sahiptir.

Eurotraining’in ana hedefleri:

  • Çalışanlara niteliklerin ve mesleki becerilerin kazandırılması ve geliştirilmesi,
  • Bireyler için mesleki becerilerin sürekli yükseltilmesi ve güncellenmesi,
  • Gençlere özel önem verilerek girişimciliğin geliştirilmesi ve tanıtılması,
  • Entegre edilmiş danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin sağlanması.