APSU - ASSOCIACAO PORTUGUESA DE STARTUPS (Portekiz), PORTUGUESE STARTUPS ASSOCIATION

Eurostat’ın, 28 AB ülkesindeki yeni girişimlerinin ilk 5 yıl içinde sürdürülebilirliğinin en düşük oranının Portekiz’de olması istatistiğine yönelik tespiti sonrasında 2017 Ocak ayında kurulan bir diğer eğitim kurumudur.

APSU, özellikle erken dönemlerde girişimciliği teşvik etmek ve yeni girişim ve girişimcileri desteklemek misyonuna sahiptir.

APSU’nun bazı temel aktiviteleri şunlardır:

Ağ kurma;

Girişimcileri ticari işbirliği, profesyonel danışmanlık ve idari işleyiş hakkında teşvik etme;

Yasal ve bürokratik hizmetler vermektir.

Aynı zamanda, KOBİ'lerin girişimcilerine ve çalışanlarına yönelik eğitimlerine ve diğer mesleki kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlere odaklanmaktadır.

Bu eğitimler ağırlıklı olarak sosyal becerilere, teknolojilere, diğer teknik alanlara ve resmi süreçlere odaklanmaktadır. Özet olarak APSU yenilikçi eğitimler, yenilikçi süreçler ve yenilikçi ürünler oluşturmak için ulusal ve uluslararası işbirliği kurmaktadır.