AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA (Yunanistan)


1989 yılında kurulan AKMI Mesleki Eğitim Enstitüsü (AKMI S.A.) Yunanistan'da lise sonrası eğitim veren öncü mesleki eğitim enstitülerindendir. Yunanistan'ın dört bir yanındaki 16 binada faaliyet göstermektedir ve toplam alanı 31.288 km2'dir. AKMI 13 bölüme sahiptir. 342 farklı laboratuvarla, 107 meslek alanında eğitim vermektedir. Çok çeşitli endüstri ve bilim dallarından uzmanlar çalıştıran AKMI’nin temel stratejik avantajı, sayısı 13.000’i geçen aktif öğrencileri ile insan sermayesine sahip olmasıdır. Kurum, Avrupa'nın en iyi 7 Mesleki Eğitim kurumundan biri olarak seçilmiş ve aynı zamanda Eğitim İş Ödülleri ve savunmasız sosyal grupları destekleyen Ekonomik Destek Politikaları ve Programları ödülü gibi birçok onursal ödül almıştır. AKMI S.A.’nın temel amacı, yeni dal ve alanlar dahil, çok çeşitli uzmanlıkta yüksek kaliteli eğitim hizmetleri sunarak; güçlü akademik geçmişi ve kapsamlı tecrübesi olan yüksek eğitimli profesyonellerle ile işgücü piyasası ihtiyaçlarının zamanında eşleştirmesini sağlamaktır.

Enstitü 73 daimi personele olmakla beraber öğrencilere ders vermekle görevlendirilmiş çok sayıda öğretmenle de işbirliği yapmaktadır. Verilen kurslar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınmakta ve Avrupa standartlarına uygun yürütülmektedir.

AKMI, Atina, Pire, Selanik, Kandiye (Girit) ve Larissa gibi ülkenin en büyük şehirlerinde öğrencilerine  yabancı dil kursları, BİT sertifikası, Staj Programları, Kariyer Ofisi, Kariyer Günleri ve Sanal Öğrenme Ortamı gibi bir dizi tamamlayıcı hizmetler sunmaktadır.