FORMACION PARA EL DESARROLLO E INSERCION, SOCIEDAD LIMITADA (İspanya), TRAINING FOR DEVELOPMENT AND INSERTION, LIMITED COMPANY

 “Eğitimin Gelişimi ve Entegrasyonu” (DEFOIN) çalışanlar ve işsizlerin “İstihdam ve İşe Yerleşim Eğitimi” fikrini teşvik için 2009 yılında kurulmuştur. Her projeyi en iyi başarı garantisi ile analiz eden, tasarlayan ve geliştiren yüksek nitelikli profesyonellerden oluşan bir ekibe sahiptir. DEFOIN insanların gelişmesi ve imkânların entegrasyonunda temel bir aracı görevi görmektedir. DEFOIN ulusal, bölgesel ve yerel eğitim programlarının tasarlanmasında, geliştirilmesinde, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde geniş deneyimlere sahip bir eğitim merkezidir.